2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. GİRESUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2023/457 EsasDAVALI : ERDOĞAN AYDIN, Hurşut Oğlu, 1964 doğumlu, 1. Taşocağı Sk. Çırpıcı Mah. No:46 İç Kapı No:1Zeytinburnu/ İSTANBULDavacı Tahsin KARABIÇAK tarafından, Giresun İli, Merkez İlçesi, Yağmurca Köyü 111 ada 2 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın aidiyetinin tespiti amacıyla aleyhinize açılan, Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan ön inceleme aşamasında;Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize açılan iş bu davadan haberdar olmanız, savunmalarınızı sunmanız ve delillerinizi bildirmek üzere davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.6100 Sayılı H.M.K.’nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu davalı Erdoğan AYDIN’a dava dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.Durusma Günü: 02/04/2024 günü saat: 09:10’da duruşmada hazır bulunmadığınız veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, davalı Erdoğan AYDIN’a ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 06/02/2024