2. Öğretimler Kapatıldı! Üniversite Eğitiminde İstihdam Politikası Güdülecek

YÖK Başkanı Erol Özvar, 259. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, erişilebilir ve kapsayıcı bir yükseköğretim sistemi hedeflediklerini belirtti. Özvar, “Ülkemizin tüm kesimleri için nitelikli yükseköğretime adil erişim sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Devletin yükseköğretime yaptığı büyük yatırımlar sonucunda bu yıl 1 milyonu aşkın kontenjan oluşturulduğunu ifade eden Özvar, yükseköğretime erişim talebinin güçlü bir şekilde devam ettiğini vurguladı.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) LogosuBu yıl ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alacağını hatırlatan Özvar, şu an 109 üniversitenin 898 programının TYÇ logosunu kullanma hakkına sahip olduğunu belirtti. Bu logonun, mezunların diplomalarının yurt dışında daha hızlı tanınmasını ve istihdam imkanlarının artmasını sağladığını ifade etti.
“Bu logoya sahip olunması, mezunların diplomalarının yurt dışında daha hızlı tanınmasını ve istihdam imkanlarının artmasını mümkün kılmaktadır.”İstihdam Bağlantılı Programlarda DeğişikliklerYÖK Başkanı, istihdamla bağı azalan programların kontenjanlarının kademeli olarak azaltılacağını belirtti. Özvar, “Çocuk Gelişimi, Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili Edebiyatı açık öğretim programlarına ‘ikinci üniversite’ kapsamında sadece 35 yaş üstündeki öğrenciler kayıt yaptırabilecek,” dedi. Bu kararın, istihdam dengesini gözeterek alındığını ve sürdürülebilirliği sağlamayı amaçladığını vurguladı.
Devlet Üniversitelerinde 2. Öğretimler KaldırıldıÖzvar, devlet üniversitelerinde 2. öğretim programlarının kapatıldığını duyurdu. “Vakıf üniversitelerinde de, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi sağlanacak,” dedi. Bu düzenlemenin, öğretim elemanları sayısı ve derslik kapasitesi gibi kriterler dikkate alınarak yapıldığını belirtti.
Uluslararası Öğrenciler İçin Mevzuat ÇalışmalarıÖzvar, 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı ile uyumlu olarak Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Bu süreçte, ilgili bakanlıklar ve diğer paydaşlarla istişare toplantıları yapıldığını söyledi. Özvar, uluslararası öğrenci hareketliliğine yönelik güçlü bir mevzuat çalışması yapıldığını ifade etti.
Türkçe Öğretimi Merkezlerine AkreditasyonÖzvar, Türkçe öğretim merkezlerindeki eğitim kalitesinin artırılması amacıyla akreditasyon şartı getirileceğini belirtti. “TÖMER ve DİLMER gibi Türkçe öğretim merkezlerindeki eğitim kalitesinin artırılması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Üniversitelerin uluslararası öğrenci kontenjanları değerlendirilirken bu merkezlerin akreditasyon durumları da göz önünde bulundurulacak,” dedi.
Üniversitelerle Bölgesel ToplantılarYÖK, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminden itibaren ‘2030’a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonuna Dair Üniversitelerle Bölgesel Toplantılar’ düzenlemeyi planlıyor. Özvar, her hafta farklı bir bölgede gerçekleştirilecek bu toplantılarda üniversite bilgi yönetim sistemi, ulusal ve uluslararası görünürlük, girişimci ve yenilikçi üniversite başlıklarında çalışmaların paylaşılacağını açıkladı.