2023 Yılı 2’nci Dönem Buzağı Desteklemesi Müracaatları Başladı

Yetiştiriciler, desteklemeyi hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorlarsa almak istedikleri örgüt üzerinden, soy kütüğü ilave desteklemesi alacaklar damızlık sığır yetiştiricileri il birlikleri üzerin üzerinden; herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.
Buzağı Desteklemesi için 2’nci Dönem başvuruları;
1 Nisan 2024 tarihi itibariyle başlamış olup, başvurular 17 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir. Destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenecek olup, doğduğu işletmede 120 günü tamamlama şartı aranmaktadır. Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönemde tekrar başvuru yapamaz. Süresi geçtikten sonra yapılan tüm başvurular geçersizdir.
Başvurular destekleme yılı için geçerlidir. İlkine buzağılama yaşı en fazla 960 gün veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre en fazla 600 gün olan ineklerden doğan buzağılara ilave üreme parametresi uygunluk desteği verilir. Bu parametreler e-ıslah kayıtlarından, e-ıslahta kayıtlı olmayan ineklerin ise e-ıslahta kayıtlı buzağılarından hesaplanır. Buzağı desteklemesi kapsamında buzağı başına verilecek olan destek tutarları listelenmiştir;
1) Temel Destek: 1.150 ₺/baş
(Giresun ili dahil 22 ilde temel desteğe ilave olarak verilen 400 ₺/baş eklenmiş halidir.)
2) Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş
3) Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş
4) Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş
5) Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça soykütüğü sınıfına göre ilave edilmektedir. Tebliğe göre “Destekleme süreci içerisinde ve ilgili mevzuat kapsamında, buzağıların küpeletilmesi, TÜRKVET ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılması ve işletme bilgileri ile desteklemeye esas verilerin kayıt sistemlerinde güncellenmesinden” yetiştiriciler sorumlu olacaktır. Hayvancılık desteklemeleri konusunda daha ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerimiz; Giresun merkezde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne , ilçelerde ise Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerine  başvurabilirler.