Çiftçiye 80.000 Euro Destek

Bu başvuru çağrısında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (M7)” tedbiri kapsamında yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. Desteklerden faydalanmak isteyen çiftçiler ve girişimciler, belirlenen kategorilerdeki projeleri için başvuruda bulunabilecekler.
Başvuru Tarihleri ve YerleriBaşvurular, 12 Temmuz 2024 tarihi saat 09:00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Bu tarihten itibaren, projelerini hazırlayan ve başvurularını yapmak isteyenler, ilgili ofislere başvurularını iletebilecekler.
“Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (M7) tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.”IPARD III Programı HakkındaIPARD III Programı, Avrupa Birliği’nin kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla sunduğu bir programdır. Bu program, tarım ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlar. TKDK tarafından yürütülen bu program, çiftçilerin ve kırsal girişimcilerin projelerini destekleyerek, bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı hedeflemektedir.
Destek Başvurusu İçin Gerekli BilgilerBaşvuruda bulunmak isteyenlerin, projelerini detaylı bir şekilde hazırlamaları ve gerekli evrakları tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken detaylar ve başvuru formlarına, TKDK’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.