DEĞİNMELER

1.Ahmet Kaçar’ın söyleyerek not defterime yazdıklarımdan:Çok gün çok gece ve asırlar sonrayımKendi kendime ben de bir karanlık dünyayım2.Görele’den bizim köyden iki atasözü:Olursa olur suyuOlmazsa hamur suyuElden gelen elli güne kalır3.Türkülere “toplumsal yaşamın yansıması gözüyle bakabiliriz. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, BEŞ ŞEHİR’de türküleri Anadolu’nun romanı olarak nitelendirmesi boşuna değil. Nice türküler vardır, tarihle, toplumsal yaşamla kaynak işlevindedir. Çözmesini, yorumlamasını bilene duygu aktaran sözcükler yanında somut gerçekleri aktaran sözcüklerle türküle­rimizden tarih bilimine değgin sonuçlar çıkarabiliriz. Kimiler de yalnız bir sözcük bile yeter bir araştırma yazısı, bir makale yazmak için. Cumhuriyet öncesini anlatan önemli bir GİRESUN TÜRKÜMÜZ:
Çatlakaltı’ndan çıktık çıktık voltayaAcemi balıklar aman da gelmez oltayaUrum dilberini aldık da aldık ortaya
Ateşlere yansın ah o zalim Giresunİnip de Çatlakaltı’nda dayıları göresin
Elindedir elindeKaması var belindeBen bir kıza vuruldumGiresun’un içinde(Hastahane önünde)
Çatlakaltı’nda sıralandı kayıklarDeniz dalgalandı suda oynar balıklarReci’nin katibi de bizi de bizi ayıplar
Ateşlere yansın ah o zalim Giresunİnip de Çatlakaltı’nda dayıları göresin
Elindedir elindeKaması var belindeBen bir kıza vuruldumGiresun’un içinde(Hastahane önünde)
Türküdeki RECİ sözcüğünden yola çıkarak “Osmanlının borçlanması”, sömürülmesi, “ekonomik, mali” bağımsızlığını yitirmesi; adım adım dağılışa, çözülüşe… gidilmesi “tez konusu” olabilir.”Çatlakaltı”, “volta”, “Urum dilberi”, “dayılar”, “kama”, “kayıklar”, “Reci katibi” sözcüklerinden yola çıkılarak 1883’ten sonraki Giresun’daki Osmanlı yaşamı da araş­tırılmalı TEZ konusu olarak.4.Görele’de kullanılan iki deyim; Çürükeynesil’de de Aralıkoz’da da kullanılmış:Erem perem olmakYarı yangaldak