Eğitim Araştırmada Psikiyatri Kliniği Hizmete Açıldı

Konuya ilişkin verilen bilgide kliniğin yataklı servis hizmetleri 6.katta verilecek.2 şer kişilik olacak servislerde 4 hasta odası,1 tesbit ve tecrit odası, 1 görüşme odası, 1 hemşire odası, 1 tedavi odası, 1 yemek ve etkinlik alanı ile sigara alanından oluşturuldu. Klinikte  4 doktor öğretim üyesi ve iki uzman doktor, 1 psikolog, 5 hemşire, 3 güvenlik görevlisi ve 1 temizlik personeli görev yapıyor.
Ortak alanlarda güvenlik kameraları mevcut olup, 24 saat güvenlik görevlisi serviste bulunmaktadır. Etkinlik alanında birlikte yemek yeme, çay içme ve televizyon izleme sağlanmaktadır.
Klinikte  poliklinik görüşmesi sonrasında yatışının uygun olacağı ve servisimizde takip edilmesi mümkün olan hastalar ile acil serviste değerlendirilen ve yatışına karar verilen, ancak kapalı psikiyatri servis yatışı gerekmeyen her türlü hastaya hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.
Klinikte duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar, alkol-madde kullanım bozuklukları, davranışsal bağımlılıklar, ayırıcı tanıya dönük uygulamalar, gerekli ve uygun koşullarda adli psikiyatri hastalarına yönelik uygulamalar yapılmakta; ayrıca bir eğitim hastanesi olan hastanemiz bünyesinde tıp öğrencilerimiz ve asistanlara dönük eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir.
Hastaların ihtiyacına göre beyin görüntüleme, EEG, biyokimyasal ve psikometrik testlerinin değerlendirilmesi, konsültasyon hizmetlerinin sağlanması, yataklı takip ve tedavi düzenlemesi sonrası ayaktan tedavi planlarının oluşturulması yapılmaktadır. Kliniğimizde görev yapan psikolog ile bireysel psikoterapi, grup görüşmeleri, günaydın toplantıları yapılmakta; taburculuk sonrasında da görüşmeyi yapan psikolog ile  bireysel terapi hizmetlerine devam edilmesi sağlanmaktadır.
İlerleyen süreçte grup terapisi uygulamalarına başlanması planlanmaktadır. Birimde yataklı tedavi gören hastalarımıza yönelik ahşap boyama, takı tasarımı, yağlı boya, müzik ve spor faaliyetleri gibi farklı iş-uğraş terapisi uygulamalarının, bu alanlarda deneyimli usta öğreticiler tarafından uygulanması planlanmakta buna dönük planlamalar sürmektedir.
Hastalarımızın özgüvenlerini kazanmasına ve sosyal hayata katılmalarına yönelik destekleyici, eğitsel ve sosyal beceriler kazanmaları için de destekleyici görüşmeler ve psikoeğitimler uygulanmaktadır. Ayrıca hem hastalar hem de hasta yakınlarına dönük psikoeğitimsel faaliyetlerin uygulanması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.