Giresun’da Afet Önlemleri Zirvesi Yapıldı

Toplantıda İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sakarya tarafından müdürlüğün kurumsal yapısı, personel bilgileri, araç gereç donanımı ve önemli projeler hakkında detaylı bir sunum yapıldı.

Müdürlüğün yürüttüğü köy evleri projesi ile Dereli, Doğankent ve Espiye ilçelerindeki afet konutları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Ayrıca, sel afeti ödenek talepleri, afet müdahale yatırım programları ve 2024 yılında yapılacak afet acil yardım miktarları da değerlendirildi.
Toplantıda, sel afetleri altyapı hasarları ve onarımlar, zarar tespit çalışmaları, heyelan veya kaya düşmesini önlemeye yönelik projeler ile Giresun İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) üzerinde detaylı bir şekilde duruldu.
Müdürlüğün afet öncesi ve sonrası eğitimler, tatbikatlar ve bilinçlendirme faaliyetleri ile afet sonrası zarar tespitleri ve raporlamaları hakkında da bilgilendirme yapıldı. Müdürlüğün geçmişte müdahale ettiği afetler ve acil durumlar ile kurumun iş birliği içinde çalıştığı AFAD gönüllüleri ve gönüllülük çalışmaları hakkında da bilgi sunuldu.
Vali Serdengeçti, toplantının sonunda yapılan değerlendirmelerin önemine dikkat çekerek, afet risklerine karşı etkin önlemler alınması gerektiğini ve bu konuda tüm paydaşların iş birliği içinde hareket etmesinin önemini vurguladı.