GRÜ İ.İ.B.F.’de “Nevruz – Türk Dünyasının Bahar Bayramı” Paneli Yapıldı

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz Genç’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. Bayram Kaya, Prof. Dr. Ahmet Güngör ve Dr. Öğr. Üyesi Abbas Karaağaçlı konuşmacı olarak yer aldılar. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde, konuşmacılar özellikle Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerindeki deneyimlerini paylaştılar ve beklentilerini dile getirdiler.  
İ.İ.B.F. Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz Genç’in sunuşu ile başlayan panelde ilk olarak Prof. Dr. Ahmet Güngör söz aldı. Prof. Dr. Ahmet Güngör , Orta Türk ülkelerinde Nevruz etkinliğinin kitlesel olarak gerçekleştiğini ve bu ülkelerde Nevruz’un özellikle halk tarafından sahiplenildiğini ifade etti.
Dr. Öğr. Üyesi Abbas Karaağaçlı ise, Nevruz gününün bir Ulusal Tatil günü ilan edilmesi gerektiğini belirttiği konuşmasında, farklı Orta Asya Türk ülkelerinde uzun Nevruz tatili uygulamasının olduğunu ve ülkelere göre bu tatil süresinin iki haftaya kadar çıkabildiğini söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Karaağaçlı, Nevruz’un Adriyatik Denizi’nde Orta Asya’ya kadar olan bütün Türk Toplumları için birleştirici bir unsur olduğunu ve mutlaka sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.
Panelde son olarak, Prof. Dr. Bayram Kaya söz aldı. Prof. Kaya konuşmasında “ortak hafıza” kavramını öne çıkardı ve Nevruz’un Türk Milleti ve Türk Toplumlarının ortak hafızasının yaşatılması ve Türk olma bilincinin daha da güçlendirilmesi için taşıdığı önemi dile getirdi.
Ortak hafızanın, Milli Birlik için temel bir öğe olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bayram KAYA, Anadolu coğrafyasında ve Orta Asya’da bu birliğin temel bileşenlerinden birinin de Nevruz olduğunu vurguladı. Öğrencilerin sorularının panelistler tarafından cevaplandırılması ile devam eden panel, Teşekkür Belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.