GRÜ’de “Gastronomi Çalıştayı”

Giresun gastronomisinin mevcut durumu ve geleceğine yönelik önerilerin görüşüldüğü çalıştay Turizm Fakültesi öncülüğünde ve ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Çalıştaya, Giresun’da gastronomiyle ilgili faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılım sağladı.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Şimşek yönetiminde gerçekleştirilen çalıştay iki oturum şeklinde düzenlendi.
İlk oturumunda Giresun gastronomisinin güçlü ve zayıf yanları ile Giresun gastronomisine yönelik fırsatlar ve tehditlerin neler olduğu masaya yatırıldı.
İkinci oturumunda ise Giresun gastronomisinin geleceği ve gelişimine yönelik öneriler tartışıldı.
Çalıştay’dan elde edilen sonuçların rapor haline getirilerek yerel ve ulusal basının katılımıyla Valiliğimize sunulması ve çalıştayda ortaya konulan önerilerin takipçisi olunması konusunda fikir birliğine varıldı.