Mahfi Eğilmez “Hindistan Ekonomisinin Görünümü”

Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkesi konumuna gelmiş durumdadır. Hızlı bir büyüme sergilemekte ama henüz kalkınmışlıktan uzak bulunmaktadır. Türkiye Hindistan’dan 2023 yılında 7,9 milyar dolarlık ithalat yapmış buna karşılık 1,6 milyar dolarlık ihracat yapmıştır. Buna göre Türkiye, Hindistan’a 6,3 milyar dolarlık dış ticaret açığı vermektedir. Türkiye, Hindistan’dan en çok şu malları ithal ediyor: Organik kimyasallar, makineler, nükleer reaktörler, kazanlar, demiryolu, tramvay dışındaki araçlar, mineral yakıtlar, yağlar, damıtma ürünleri, elektronik cihazlar, suni filamentler, debagette ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler ve türevleri, pigmentler
GSYH
Hindistan’ın GSYH’si 2023 itibarıyla 3,6 trilyon dolardır (Türkiye’nin 2023 GSYH’si 1,2 trilyon dolardır. Demek ki Hindistan Türkiye’den iki kat daha fazla GSYH’ye sahip durumdadır.)
2012 yılında 1,8 trilyon dolar GSYH, 2023 yılında ikiye katlanarak 3,6 trilyon dolara ulaşmış bulunuyor (Türkiye’nin GSYH’si 2012’de 880 milyar dolar iken yüzde 27 aratarak 2023’de 1.119 milyar dolar olmuştur.)
Kişi Başına Gelir
Hindistan’da kişi başına gelir 2012 yılında 1.340 dolardı, 2023 yılında 2.170 dolara yükselmiştir (Türkiye’nin 2023 yılında kişi başına geliri 13.110 dolardı.) Kişi başına gelirin GSYH gibi ikiye katlanamamasının nedeni nüfus artışıdır. 2012’de 1.230 milyon dolayında olan nüfus 2023 yılında 1.410 milyon kişiye yükselmiştir.
Hindistan kişi başına 2.170 dolar gelirle alt orta gelir grubundaki ülkeler arasındadır (Türkiye, kişi başına 13.583 dolarla üst orta gelir grubunda yer alıyor.)
Büyüme
Hindistan, son yıllarda Çin ile birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi konumundadır.
Pandemide ciddi bir çöküş yaşayan Hindistan ekonomisi, sonrasında eski büyüme hızı ortalamasını yakalamış ve 2023 yılında yüzde 8,4 oranında bir büyüme düzeyine ulaşmıştır.
PMI
Ekonominin geleceğine ilişkin en önemli göstergelerden birisi olarak kabul edilen satın alma yöneticileri endeksi (PMI) oldukça olumlu bir geleceği işaret etmektedir.
Pandemiyle birlikte yaşanan büyük düşüşün ardından PMI yüzde 50’nin üzerine çıkmıştır (yüzde 50’nin üzeri gelecek için olumlu bir büyümeye işaret ediyor.) 2024 yılının ilk çeyreğinde PMI yüzde 60’a yakın seyretmektedir.
İşsizlik
Pandeminin etkisiyle rekor düzeye çıkan işsizlik izleyen dönemlerde düşmüştür.
2024 yılın ilk çeyreği itibarıyla işsizlik oranı yüzde 8,01 olarak ölçülmüştür. Bu oran gelişmiş ülkeler için, hatta gelişmekte olan ülkeler için de yüksek bir orandır. Buna karşılık 1,4 milyar nüfuslu bir ülke açısından bakıldığında çok yüksek olmadığı kabul edilebilir.
Enflasyon
Hindistan, enflasyon meselesinde uzunca bir süredir büyük bir sorun yaşamamaktadır. Enflasyonu iki haneli oranlara ulaşmamaktadır.
Şubat 2024 itibarıyla Hindistan’ın enflasyon oranı yüzde 5,09’dur. Hindistan’ın enflasyon meselesinde ciddi sorunlar yaşamamasının altında merkez bankasının bağımsızlığı ve para politikasını doğru yönetmesi vardır.
Bütçe Dengesi
Hindistan, ciddi oranda bütçe açığı veren bir ekonomidir. 2023 yılı bütçe açığı yüzde 5,8 olmuştur. Maastricht kriteri olarak belirlenen yüzde 3 oranındaki açığı bir dünya kriteri olarak kabul edersek Hindistan bu kritere göre oldukça kötü bir bütçe yönetimine sahip demektir.
Bu durum bize Hindistan’ın sıkı para politikası ve gevşek maliye politikası çelişkisi içinde olduğunu gösteriyor. Bu, bizim Türkiye’den alışık olduğumuz bir durumdur. Bununla birlikte Hindistan Merkez bankası, bizdekinden farklı olarak faizi, enflasyonun üzerinde tutarak (yüzde 6,5) gerçek anlamda sıkı para politikası izlemekte ve maliye politikasının gevşekliğini bu yolla dengelemektedir.
Kamu Borç Yükü
Hindistan, gelişmekte olan ülkeler içinde kamu kesimi borç yükü yüksek ülkelerden birisidir. 2023 yılı itibarıyla kamu kesimi borç yükü (kamu kesimi borç stoku / GSYH) yüzde 87 dolayındadır.
Pandemiyle birlikte bütün dünya da olduğu gibi kamu kesimi borç yükü Hindistan’da da hızla artmış, sonrasında belirli bir düşüş sağlanmış olsa da son dönemlerde yine artış eğilimine girmiştir. Bütçe açığının yüksekliği, borç yükünün de artışını getirmektedir.
Cari Denge
Hindistan, geleneksel olarak cari açık veren bir ekonomidir. Kriz döneminde fazla vermesi dışında son on yılda hep açık vermiştir. Bununla birlikte son yıllarda cari açığı anormal oranlara çıkmamakta, denetim altında görünmektedir. 
2023 yılında cari açık düzeyi yüzde 1,7 dolayında kalmıştır.
Değerlendirme
GSYH büyüklüğü açısından dünyanın beşinci büyük ekonomisi konumda bulunan Hindistan, bir süredir yakaladığı hızlı büyüme ivmesiyle epeyce hızlı yol almaya başlamıştır. Bununla birlikte nüfusun fazlalığı ve kişi başına gelirin düşüklüğü Hindistan’ın kalkınma yolunda daha alması gereken çok mesafe olduğunu ortaya koyuyor. Kişi başına gelirin düşüklüğüne karşılık gelir dağılımı birçok ülkeden iyidir (Gini katsayısı 0,35.)
Hindistan’ı ileriye taşımaya başlayan en önemli gelişme dijital teknolojiye yaptığı yatırımlardır. Bu alana yapılan yatırımlarla Hindistan 70 milyona yakın insana iş yaratmayı başarmıştır. Son on yılda ihracat ürünlerini çeşitlendirmeyi başaran Hindistan 2023 yılında 760 milyar dolar ihracat yapmayı başarmıştır.
*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Yeşilgiresun’un editöryal politikasını yansıtmayabilir.
Kaynak: mahfiegilmez.com