TİREBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

TİREBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDENESAS NO : 2022/705 Esas, KARAR NO : 2024/57Dava konusu Giresun İli, Tirebolu ilçesi Ortaköy Köyü 111 ada 16 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, dair karar davalı Abdullah oğlu, 1969 doğumlu, 18806047778 T.C. Nolu YAŞAR MİCAN’a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/05/2024