Doğu Karadeniz’in 3 İlinden 8 Alan Jeolojik Miras Listesine Eklendi! Bölge Keşfedilmeyi Bekliyor!

‘Ulusal ve Uluslararası Görünürlük İçin Türkiye’nin En Önemli 100 Jeolojik Mirası ve Anahtar Jeolojik Alanlarının Belirlenmesi Çalıştayı’, Ankara’da gerçekleştirildi. Bu önemli çalıştay, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği iş birliğiyle düzenlendi.
Çalıştayın sonucunda, Rize, Gümüşhane ve Trabzon’dan toplam sekiz alan, Türkiye’nin en önemli 100 jeolojik mirası ve jeositleri listesine dahil edildi.
Jeoturizmin Önemi ve PotansiyeliJeoloji Mühendisi Prof. Dr. Raif Kandemir, jeoturizmin sürdürülebilir turizm açısından önemine değindi. Prof. Dr. Kandemir, insanların değişen turizm anlayışı ile birlikte doğa, bilim ve macera odaklı turizm çeşitlerine yöneldiğini belirterek, jeoturizmin Türkiye için büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etti.
Jeositlerin, yani yer kabuğunun oluşumu ve evrimi sırasındaki olayları, süreçleri veya oluşumları gösteren doğal varlıkların, jeolojik miras olarak nitelendirildiğini ve korunması gerektiğini vurguladı.
Karadeniz Bölgesi’nden Öne Çıkan Jeolojik AlanlarGümüşhane’deki Karaca Mağarası ilk 20 içerisinde,Gümüşhane’deki Aşağı Gökdere Ammonitico-Rosso fasiyesi, Antik maden ocakları, Dipsiz Göl’deki Jura ağaç fosilleriTrabzon’dan ise Çal Mağarası, Ağaçbaşı Turbalığı ve Barma Turbalığı,Rize’den de Çağrankaya Obsidyen yataklarılisteye girdi.
Çalıştay sonucunda, Karadeniz Bölgesi’nden sekiz alan, Türkiye’nin jeolojik mirasları listesine dahil edilerek ulusal ve uluslararası görünürlüğün artırılması hedefleniyor. Bu alanlar arasında Gümüşhane’deki Karaca Mağarası ve Antik maden ocakları gibi önemli jeositler öne çıkıyor.
Jeoparkların Kurulması ve Jeoturizmin GelişimiProf. Dr. Kandemir, jeoturizmin geliştirilmesi ve jeositlerin korunması için jeoparkların kurulmasının önemine değindi.
Bölgede jeoturizmi artırabilmek için bu tür projelerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye’nin mevcut ve potansiyel jeolojik miraslarının sürdürülebilir turizmle birleştirilerek değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Kaynak: Sözcü