Geçmişten Bugüne Türkiye’de Medya ve Siyaset İlişkileri Konferansı Yapıldı

Konferansta, özellikle 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin önemli siyasi olayları ve figürleri bağlamında siyaset ve medya ilişkileri üzerine bir perspektif çizen Dr. Öğretim Üyesi Feridunoğlu Türkiye’de medya siyaset ilişkisini, Tek Partili Dönem, Çok Partili Döneme geçiş, 27 Mayıs Darbesi, 12 Mart Muhtırası, 90’lı yıllarda kurulan koalisyon hükümetlerinde yaşananlar ve 2000 sonrası dönemde yaşanan siyasi olaylar ve söylemler başlıkları çerçevesinde gerçekleştirdi.
Medya ve siyaset ilişkisinin her daim önemli bir tartışma konusu olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Feridunoğlu konuşmasında, “Siyasetin bizatihi uygulayıcıları konumunda bulunan aktörler kamuoyunu etkilemek, toplumun desteğini elde etmek noktasında medyanın gücünü her dönem kullanmak istemişlerdir.
Medya ve siyaset, toplumsal sistemin çok önemli iki figürü olarak karşılıklı bir ilişki içerisindedir.
Dolayısıyla medya ve siyaset, her iki yapıyı yönetenlerin de sürekli etkileşim içerisinde bulunması bağlamında birbirinden ayrı süreçler olarak değerlendirilemez.
Siyasi aktörlerin medyanın gücünü kullanma ya da bu gücü kontrol altında tutma isteği karşısında çeşitli ekonomik kaygılar sebebiyle bu isteği medyanın lehine çevirmesi durumu medya ve siyaset ilişkisinin önemli bir noktasıdır.” ifadelerine yer verdi.
Konferansa Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şahin, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Eren Baş, İİBF Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz Genç, İstatistiksel Danışmanlık ve Uygulama Merkezi (IDUAM) Müdürü Prof. Dr. Erol Eğrioğlu, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Konferans Rektör  Prof. Dr. Yılmaz Can’ın Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Feridunoğlu’na teşekkür belgesini takdim etmesinin ardından sona erdi.