Köse Talimat Verdi, Hazırlıklar Başladı! KAPSAMLI İMAR REVİZYONU GELİYOR!

Giresun Belediyesinde yeni Belediye Başkanı Fuat Köse’nin talimatı ile kapsamlı bir revizyon imar planı hazırlığına başladığı bildirildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada revizyon ve ilave imar planı, mevcut şehir dokusu göz önünde bulundurularak altyapı, yeşil alanlar, ulaşım ve konut gibi alanlarda güncellemeler içerecek. Planın tamamlanmasının ardından, şehirdeki yapılaşma ve kentsel dönüşüm projeleri bu plan doğrultusunda şekillendirilecek.
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, tüm şehri kapsayan revizyon ve ilave imar planı çalışmasının hazırlıklarına başlandığını duyurdu. Başkan Köse şunları kaydetti: “Bilindiği üzere, Giresun Belediyesi 1998, 2008 ve 2015 yıllarında İmar Planı Revizyonu adı altında son 22 yılda 3 kez imar planlarında değişiklik yoluna gitmiştir.
Bu revizyonlarda öne çıkan genel olarak kent merkezlerinde insanların ihtiyacı olan sosyal donatı alanları (Park, Otopark, Çocuk Bahçesi vb. ) konut alanlarına dönüştürülmüş ve bugüne kadar gelinmiştir. Ancak zaman içerisinde gelişen şartlar ve nüfusa bağlı zorunluluklar nedeniyle şehrimizin daha yaşanılabilir bir hale gelmesi için yeni bir revizyon ve ilave imar planına ihtiyaç duyulmuştur. Seçim sürecinde halkımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışacağımızı ifade etmiştik.
Halkımıza daha modern ve komşuları ile rekabet edebilir bir Giresun’u oluşturma anlayışından yola çıkarak alternatif yollar tesis ederek, yeni yerleşim alanları planlayıp, kentin güneye doğru gelişmesi için yeni imar alanları oluşturmayı planlamaktayız. Böylece şehir ekonomisine, katma değere ve turizme de katkı sağlanacaktır. Bununla beraber, yapılacak revizyon ve ilave imar planı içinde kentin özellikle yoğun ticari bölgelerinde alternatif ve çevresine hitap edecek bölge otoparkları oluşturacağız.
Araç trafiğini bu ulaşım planları ile düzene sokup şehrimizi daha modern ve yaşanılabilir hale getireceğiz. Kentin sahil bölgelerinde projelendirdiğimiz ve yapımına başlayacağımız rekreasyon projeleri ile insan odaklı alanları üretip sosyal donatı alanları yapacağız. Daha planlı, modern, yaşanabilir ve daha kurumsal yapıya sahip bir Giresun ve Giresun Belediyesi için kent halkının tüm kesiminin de katkısının bulunduğu ortak akılla, insan odaklı, uzun vadeli bu revizyon ve ilave imar planı çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır. Ayrıca, planlanmamış imar yolları nedeniyle doğalgaza kavuşamayan bazı mahalleler de revizyon imar planının uygulanmasıyla birlikte doğalgaza kavuşmuş olacak”